Хорошая новость! На русском языке!

Начинает работу Школа для родителей и воспитателей! Приглашаем родителей и педагогов на занятия первой части программы
"Как разговаривать с детьми, чтобы они слушали?"
Бесплатное ознакомительное занятие, на котором будет представлена программа, состоится 16 октября 2014 года в 18 часов по адресу: ул.Альгирдо 32-2. 

Продолжительность ознакомительного занятия - 1,5 часа. «Школа для родителей и воспитателей» - это программа для тех, кто ищет новые возможности и способы воспитания для того, чтобы установить и поддерживать более тесные и эффективные связи с детьми. Это обучение лучшим навыкам общения, поиск новых форм воспитания, представление личного опыта; создание отношений с детьми, которые основаны на взаимоуважении, чувстве общности и доверии. 
 
Программа состоит из 10 занятий. Продолжительность одного занятия - 4 акад. часа.
Методы обучения: теоретические знания, активные методы обучения (психологические упражнения, обсуждение ситуаций, имитации, дискуссии, выполнение домашних заданий).
Язык занятий – русский.
Больше информации и регистрация по телефону 867000338 или электронной почте info@vaikuslenis.lt
 
VŠI "Vaikų slėnis"
 

Jeigu vaikas…

 • Negali nusėdėti vietoje ilgiau kaip 15 minučių;
 • Rašo ir piešia kairiąja ranka;
 • Pernelyg lėtas;
 • Nepajėgia sutelkti dėmesio, greitai pavargsta;
 • Sunkiai įsisavina mokomąją medžiagą;
 • Prastai įsimena informaciją;
 • Sunkiai bendrauja;
 • Turi autistiškų bruožų;
 • Yra hiperaktyvus;
 • Turi baimių;
 • Išgyvena krizę (tėvų skyrybos, artimųjų netektis, kiti emociniai išgyvenimai, traumos);
 • Turi adaptacijos problemų vaikų darželyje arba mokykloje…

Jeigu Jums sunku rasti bendrą kalbą su vaiku, jei negalite suprasti jo elgesio, o įprastiniai auklėjimo metodai neduoda laukiamų rezultatų, mes siūlome:

 • konsultacijos tėvams ir vaikams;
 • gebėjimų, pažinimo procesų, emocinės būsenos įvertinimą;
 • korekcinius užsiėmimus vaikams.

Vaikų kalbos lavinimas ir korekcija

   Vaikų kalbos sutrikimai labai įvairūs. Jie gali pasireikšti tarties, gramatinių kalbos normų nepaisymu, žodyno skurdumu, taip pat kalbos tempo ir ritmo sutrikimais. Vaikas gali sunkiai rinkti žodžius, kalbėti labai lėtai, užsikirsti. Neretai stringa artikuliacija, sakinių konstrukcijos, atmintis, girdimasis suvokimas, supratimas. Dauguma vaikų, kurių kalbinė raida sutrikusi, vėliau patiria sunkumų mokydamiesi skaityti ir rašyti.

Vaikų neuropsichologinės korekcijos specialistai siūlo pradėti lavinti kalbą nuo jos bazinio lygmens formavimo, korekcijos ir profilaktikos. Tai apima stambiosios ir smulkiosios motorikos, suvokimo, atminties lavinimą ir daugelio nepalankių veiksnių, tokių kaip hipertonusas ir hipotonusas, sinkinezija ir t. t., eliminavimą. Organizuojant korekcinius lavinamuosius užsiėmimus taikomi sensomotorinės korekcijos metodai.